คลิปวีดีโอกิจกรรมฐาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560Activity 

 05

วีดีโอ กิจกรรมฐานที่ 1 ลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่

วีดีโอ กิจกรรมฐานที่ 2 ฉันจะท่องไปในโลกใบนี้ด้วยวิธีใด

วีดีโอ กิจกรรมฐานที่ 3 อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย

วีดีโอ กิจกรรมฐานที่ 4 เหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง