ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 DownloadDownload 

ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Screen Shot 2016-10-18 at 09.14.12

 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHdldBOExtNUNaTzA&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 1-1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHeHdVb2NZZjBoc3c&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 1-2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHQ185bDRrdXFpMTQ&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 1-3.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHMU0wcFEtcGpLMDg&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 2-1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHVmx6T3N6c1IzTms&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 2-2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHUnpCRG9pR0FwRms&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 2-3.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHNkxXZWgyOThPZ1E&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 3-1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHc2hPQnk3cFdMRDQ&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 3-2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHTjVIc2U3Q0JqeUU&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 4-1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHUjI5UjZ6N09VbkE&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 4-2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHTHNKdHZGQ2NFVms&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 5.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHQlFWRjNTT0dKTmM&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 6-1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]
 • [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=0B0m2M5xJGKaHNXY2NDFrRnVIXzg&export=download” title=”ตารางเรียนของนักเรียนระดับประถม 6-2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” plain=”yes” style=”download”]