บทสัมภาษณ์ความในใจของนักเรียน LBS รุ่นที่ 1 Part2

ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ใน part 2 ของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กล่าวแสดงความในใจถึงความสำเร็จในปัจจุบัน­ของนักเรียนที่มีพื้นฐานจากการเป็นนักเรีย­นของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว อย่าลืมติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ www.lbs.ac.th กันได้เลยครับ