บทสัมภาษณ์ความในใจของนักเรียน LBS รุ่นที่ 1 Part1

ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กล่าวแสดงความในใจถึงความสำเร็จในปัจจุบัน­ของนักเรียนที่มีพื้นฐานจากการเป็นนักเรีย­นของโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว อย่าลืมติดตามใน part 2 ของน้องๆคนที่เหลือนะครับ