มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 800,000 บาท

 

[download id=”23805″]