ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

lbs

    เป็นบุญเกล้าเกิดใต้เบื้องพระบาท
เป็นบุญราษฎร์ลูกไทยในสยาม
เป็นบุญแผ่นดินไทยทั่วเขตคาม
มีราชาเด่นพระนามองค์ภูมิพล
แผ่นดินไทยสิ้นกษัตริย์ขัตติยราช
แผ่นดินไทยไร้พระยุคลบาทโศกสมัย
แผ่นดินไทยขาดพระองค์ขาดหลักชัย
น้ำตาไทยถะถั่งท้นล้นแผ่นดิน
น้อมบังคมศิรกรานกราบพระบาท
สิ้นบรมนาถพระกรุณาธิคุณมิสูญสิ้น
น้อมส่งเสด็จภัทรมหาราชองค์ภูมินทร์
สถิตนครินทร์เสวยสวรรค์นิรันดร

อ.อาภรณ์ ปรีดาเกษมสุข….ประพันธ์