โปรดติดต่อรับ สติ๊กเกอร์ แสดงสิทธิ์การจอดรถในลานจอดรถของโรงเรียน

เรียนท่านผู้ปกครอง
โปรดติดต่อรับ สติ๊กเกอร์ แสดงสิทธิ์การจอดรถในลานจอดรถของโรงเรียน
ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

Screen Shot 2017-05-30 at 09.04.13