Notice: Undefined variable: meta in /home/lbsthaico/domains/lbs.ac.th/public_html/wp-content/plugins/sharepress/sharepress.php on line 452

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ […]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลากร LBS ดีเด่นสร้าง นักเรียน O-NET100 คะแนนเต็ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น […]