ประกาศ ครั่งที่ 1/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก

[google-drive-embed url=&#8221 […]

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กกำพร้า และผู้ป่วย HIV วันที่ 11 ธันวาคม 2562Activity 

คลิกเพื่อไปยังอัลบั้มรูปภาพ