กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559” หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” ฐานที่ 2 ข้อความที่มองไม่เห็นVDO Activity 

กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิท […]

กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559” หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” ฐานที่ 1 การสัมผัส และ การรับรู้VDO Activity 

กิจกรรม “เทศกาลวันนักวิท […]