ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562Activity 

คลิกเพื่อดูรูปภาพในอัลบั้ม

ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562Activity 

คลิกเพื่อดูรูปภาพในอัลบั้ม

นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นป.1/1Activity 

น้องพลอยศิษย์เก่า LBS และเพื่อ […]