สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

13641143_1095821267172651_2440240579985107096_o copy