โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561

ในหัวข้อ น้ำ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 -23  สิงหาคม 2561 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1-ZpdeTelBotOqq-Bl8dQxIcEwKwKlct9/preview?usp=drivesdk” title=”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]