โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปี 2561
โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ในหัวข้อ น้ำ เรื่อง BUBLE 21 -25  มกราคม 2562

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1tkxwDTLkLgr4a6sg2fGY4aTKT9988Ti5/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานวิทย์ เรื่อง Bubble 61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]