รายการอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฏาคม 2558

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/food-manu-07_0001.pdf”] [gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/food-manu-07_0002.pdf”]