รายการอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม 2558

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม 2558

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/food-menu-august-2015-kindergarten_0001.tif”]

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/food-menu-august-2015_0001.tif”]