รายการอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2558

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2558

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/food_manu_september_2015_0001.pdf”] [gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/food_manu_september_2015_0002.pdf”]