รายการอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2558

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2558

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/food-menu.pdf”]