รายการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/foodmenufeb17.pdf”]