รายการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม 2559

รายการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/food-menu.pdf”]