รายการอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2559

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2559

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/foodmenu-2.pdf”]