รายการอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2560

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1SKOhpx9usbz2z_Su3SNw0B0uLSDXne6Q/preview?usp=drivesdk” title=”12.60.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]