รายการอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2561

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2561[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1WZOZZK8lToc0dZlKU5tB2DHpPuFNx8DW/preview?usp=drivesdk” title=”01.ม.ค.61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]