รายการอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2562[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1RrQ1KZ_y3kayMOTt0_E68JBPGYL7DZzq/preview?usp=drivesdk” title=”เมนูอาหารนักเรียน เดือนพ.ค.62.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]