รายการอาหารกลางวันประจำเดือน วันที่ 21- 31 พฤษภาคม 2562

รายการอาหารกลางวันประจำเดือน วันที่ 21- 31 พฤษภาคม 2562[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1ev8Yl25kZAjrVE1A4g64_3GX0klpP7zr/preview?usp=drivesdk” title=”Menuอาหารนักเรียนวันที่ 21-31พ.ค.62.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]