การแสดงจินตลีลาถวายพระพรประกอบ “เพลงสายใยแผ่นดิน” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้จัดให้นักเรียนประถมศึกษาจำนวน 6 คนและนักเรียนอนุบาลจำนวน 6 คน รวม 12 คน ไปบันทึกเทปการแสดงจินตลีลาถวายพระพรประกอบ “เพลงสายใยแผ่นดิน” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เพื่อร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ครับ

Screen Shot 2015-08-14 at 2.39.39 PM