การแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพร “เพลงสายใยแผ่นดิน” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 คนและนักเรียนอนุบาลจำนวน 7 คน รวม 12 คน ไปบันทึกเทปการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพร “เพลงสายใยแผ่นดิน” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 เพื่อร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยออกอากาศวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ครับScreen Shot 2015-08-06 at 11.52.44 AM

https://www.youtube.com/watch?v=IsUvHVJdhL0&feature=youtu.be