นักเรียนชั้นป.2 ร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2017VDO Activity 

IMG_1576