วีดีโอนักเรียนชั้นป.2 lbs ขับร้องเพลงครูกระดาษทราย เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559