การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

Last updated: 2021-03-04  |  469 Views  | 

การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
เนื่องในกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว วันที่ 4 ธันวาคม 2563

แสดงโดย

เด็กหญิงชัญญา เหล่าพิพัฒนา (น้องผิงผิง)

เด็กชายปูรณ์ ธนโชติธิติกุล (น้องอิคิว)


Related content

Powered by MakeWebEasy.com