กฎ ระเบียบของโรงเรียน Ladprao Bilingual School

กฎ ระเบียบของโรงเรียน

1.  การส่งนักเรียนมาโรงเรียน
   ส่งนักเรียนที่ประตูทางเข้าด้านหน้า(ฝั่งอาคารอนุบาล) เพียงประตูเดียว โดยมีคุณครูเวรประจำวันรอรับนักเรียน หลังส่งนักเรียนแล้ว ขอความกรุณากลับทันที  และเพื่อความปลอดภัย จึงห้ามผู้ปกครองเข้าในบริเวณอาคารโรงเรียนและสระว่ายน้ำ กรณีต้องการเข้าห้องน้ำ กรุณาแลกบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้า

    นักเรียนที่มาสาย(หลังกิจกรรมหน้าเสาธง) ให้ผู้ปกครองติดต่อและกรอกแบบฟอร์มการมาสายที่ห้องธุรการ นักเรียนอนุบาลจะมีคุณครูมารับนักเรียน/เจ้าหน้าที่ธุรการจะนำนักเรียนไปส่งที่ห้องเรียน ส่วนนักเรียนประถมศึกษาให้ถือแบบฟอร์มเดินขึ้นชั้นเรียน โดยส่งแบบฟอร์มที่คุณครูประจำชั้น

    นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในช่วงเวลา 07.00-07.50 น. สามารถนำกระเป๋าขึ้นลิฟท์พร้อมกับคุณครูเวรประจำวันได้ แต่หลังเวลา 08.00 น. นักเรียนต้องนำกระเป๋าเดินขึ้นห้องเรียนเอง
ห้ามนักเรียนใช้ลิฟท์โดยลำพัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.  การรับนักเรียนหลังเลิกเรียน
    ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลแจ้งรับกับคุณครูที่ประตูทางเข้าอาคารอนุบาล และผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาแจ้งรับกับคุณครูที่ประตูหน้าอาคารประถมศึกษา

กรณีผู้ปกครองไม่ได้มารับนักเรียนด้วยตนเอง ให้ผู้มารับแทนถือบัตรประจำตัวนักเรียนมาทุกครั้ง รวมทั้งนำบัตรประชาชนของผู้รับมาแสดงที่คุณครูเวรประจำวัน เพื่อให้คุณครูถ่ายเอกสาร บันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ พร้อมผู้มารับลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมุดบันทึกเวรประจำวัน

3. กรณีผู้ปกครองประสงค์พบคุณครู 
   ติดต่อขอแบบฟอร์มการนัดพบครูที่ห้องธุรการโรงเรียน ทั้งนี้คุณครูจะพบได้เฉพาะช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติการสอน

4.  กรณีนักเรียนขาดเรียน
 • 4.1  ลาป่วย  ผู้ปกครองโทรแจ้งฝ่ายธุรการทราบก่อนเวลา 10.00 น.
 • 4.2  กรณีลาป่วยติดต่อกัน 3 วัน ให้ส่งใบรับรองแพทย์ที่คุณครูประจำชั้นในวันแรกที่กลับเข้ามาเรียน
 • 4.3  กรณีป่วยเป็นโรคติดต่อ ให้นักเรียนพักรักษาตัวจนหาย จึงกลับมาเรียนตามปกติ
 • 4.4  กรณีพบเห็นนักเรียนที่มาเรียนป่วย โรงเรียนต้องขอแยกนักเรียนออกพักที่ห้องพยาบาล และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ
 • 4.5  กรณีลากิจ ให้ลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • 4.6  กรณีไม่ลงใบลา ถือว่านักเรียนขาดเรียน ซึ่งมีผลต่อการนับเวลามาโรงเรียนของนักเรียน
 • 4.8  นักเรียนไม่ควรเรียนเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

5.  การแต่งกายและนำสิ่งของมาโรงเรียน
 • แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อย
 • ไม่นำของเล่น ของมีค่ามาโรงเรียน หากตรวจพบคุณครูจะเก็บไว้และจะคืนให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อขอรับของคืนด้วยตนเองเท่านั้น
 • ไม่พกพามือถือมาโรงเรียน
 • เพื่อความปลอดภัยและเป็นการให้เกียรติสถานศึกษา ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดังนี้ลดระดับความเร็วของรถที่ขับ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ไม่ซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารให้นักเรียนคนอื่น ๆ ที่มิใช่บุตรหลาน

ระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติของนักเรียนอนุบาล

การแต่งกาย
 • นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียนสัปดาห์ละ 4 วัน
 • นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน (ตามตารางเรียนของห้องเรียน)

รองเท้า, ถุงเท้า
 • ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนหนังสีดำถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 • ชุดพลศึกษา รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย

การรับ-ส่งนักเรียน
 • ส่งนักเรียนตอนเช้าได้ตั้งแต่ 07.00-08.30 น.
 • รับนักเรียนได้ตั้งแต่ 15.00-17.00 น. (หลัง 17.30 น. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โปรดนำบัตรนักเรียนมาด้วยทุกครั้งหากผู้ปกครองผู้ถือบัตรไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ กรุณาโทรศัพท์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่จะมารับแทน พร้อมทั้งให้นำบัตรประชาชนของผู้นั้นมาแสดงต่อทางโรงเรียนด้วย

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ทางผู้ปกครองเตรียมให้เด็กเมื่อมาโรงเรียน
 • แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน
 • แป้ง, หวี, ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก
 • ถ้วยพลาสติกมีหู
 • ชุดว่ายน้ำ, หมวก, แว่นตา (นำมาโรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมว่ายน้ำตามตารางเรียนของห้องเรียน)
 • ชุดนอน (สำหรับเด็กเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-2)
 • เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อคอกลมของผู้ปกครองที่ไม่ใช้แล้วสำหรับให้นักเรียนสวมทับเมื่อทำกิจกรรมศิลปะ
 • ชุดสำรอง 1 ชุด
 • รองเท้าแตะ


ระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติของนักเรียนประถมศึกษา

การแต่งกายที่เหมาะสม
 • เครื่องแบบนักเรียนในวันเรียนปกติ
 • ชุดพลศึกษาในวันที่มีการเรียนพละ กรณีชุดพละ นักเรียนแต่งกายชุดเสื้อโปโลเขียว-ชมพู หรือสวมเสื้อกีฬาของปีการศึกษาก่อนหน้าได้
 • ชุดลูกเสือและเนตรนารีในวันศุกร์

รองเท้าและถุงเท้า
 • เครื่องแบบนักเรียน-สวมรองเท้านักเรียนที่เป็นหนังทั้งชายและหญิง
 • ชุดพลศึกษา-สวมรองเท้าผ้าใบ/รองเท้ากีฬาสีขาวล้วน
 • ถุงเท้า-สีขาวล้วน

เวลาส่งและรับนักเรียน
 • ส่งได้ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น.
 • รับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.45-17.00 น. (หลัง 17.30 น. ผู้ปกครองต้องชำระค่าดูแลเป็นพิเศษ)
 • ผู้ปกครองต้องมีบัตรนักเรียนมาแสดงทุกครั้งที่มารับนักเรียน

ขอใช้ส่วนตัวของนักเรียนแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน
 • แป้ง, หวี ผ้าเช็ดหน้า
 • กระติกน้ำส่วนตัว
 • ชุดว่ายน้ำ, หมวกว่ายน้ำ และแว่นตาว่ายน้ำ (เฉพาะป.1-2)
 • เสื้อ t-shirt เก่า ๆ หลวม ๆ สำหรับสวมเรียนศิลปะ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้