ปรัชญา
 
 
"  เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังหยั่งลึกความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล  "
image

 

 
วิสัยทัศน์


โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด มีเหตุผล มีทักษะในการใช้ภาษา เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา และจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ที่มีพื้นฐานความรู้ และการพัฒนาความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่อไป
   พันธกิจ
  
เป้าหมายของ lbs เพื่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาธรรมไทยและปรัชญาของโรงเรียน

ความหมายของปรัชญา การเรียนรู้อย่างมีความสุข คือการที่ผู้เรียนมีความพอใจในการเรียน นักเรียนจะมีความสุขได้นั้น ครูผู้สอนเป็นผุ้ที่จัดสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เห็นว่าบทเรียนนั้นไม่ยากเกินความสามารถ ทำได้และสนุก นักเรียนเกิดความชอบและประสบความสำเร็จในวิชานั้นๆ ปลูกฝังหยั่งลึก ความเป็นไทย คือ นักเรียนมีจิตสำนึกถึงความเป็นคนไทย รักและใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามถูกต้อง ชื่นชมและใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสู่ มาตรฐานระดับสากล คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนจึงมีความพร้อมในการเรียนรู้และใฝ่หาคความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
image
image
 เป้าหมาย
            

..เป้าหมายของ lbs เพื่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาธรรมไทยและปรัชญาของโรงเรียน..


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้