อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
 
 
 
ค่าใช้จ่าย / Expensesอนุบาล (Kindergarten)ประถมต้น(Primary)ประถมปลาย(Primary)
(PG – KG3)(P1 – P3)(P4 – P6)
ค่าธรรมเนียมการเรียน(รวมค่าประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)
Tuition Fees/Semester (Accident and Health Insurance included)
50,000 บาท55,000 บาท55,000 บาท
ค่าอาหาร (อาหารกลางวัน , อาหารว่าง)
School Meal Prices/Semester (Snack and Lunch)
9,000 บาท10,000 บาท10,000 บาท
ค่ากิจกรรมและอื่นๆ / ปี
Activity and Other Costs/Year
5,000 บาท3,000 บาท5,000 บาท
ค่าประกันหนังสือและประกันของเสียหาย (จ่ายคืนกรณีไม่มีการหักค่าใช้จ่าย)
School Property Deposit (Refundable after leaving LBS)
5,000 บาท5,000 บาท5,000 บาท

 
หมายเหตุ : สมัครด่วน! เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจ
Remarks: Apply now! The prices are subject to change due to economic circumstances.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ฝ่ายการเงินโรงเรียน/Financial Department
 
 
Powered by MakeWebEasy.com