ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรยากาศการแสดงผลงาน ระดับชั้นอนุบาล 3  ปีการศึกษา 2564
ภาพบรยากาศการแสดงผลงาน ระดับชั้นอนุบาล 2  ปีการศึกษา 2564
ภาพบรยากาศการแสดงผลงาน ระดับชั้นอนุบาล 1  ปีการศึกษา 2564
ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการและกีฬาประเภทต่างๆ ปีการศึกษา 2564
ทดสอบทางวิชาการและประเมินความสามารถรับทุนมูลนิธิลาดพร้าว
ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับป.1-ป.6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
นักเรียนที่มาเรียนในรูปแบบ On site ทุกคนตรวจ ATK โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คัดกรองเชื้อโควิดเคลื่อนที่เส้นด้าย
ภาพบรรยากาศ วันแรกการเรียนเตรียมความพร้อมของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2/2564
ภาพบรรยากาศ วันแรกการเรียนเตรียมความพร้อมของชั้นอนุบาล1
ปีการศึกษา 2/2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ระดับประถมศึกษา โดยครูต่างชาติ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ระดับประถมศึกษา โดยครูไทย
Powered by MakeWebEasy.com