นายภูมิภัทร์ จารภัทร์ (เบลส)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (PG)  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 5 (เป็นนักเรียนทุน)  ปีการศึกษา 2556
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนโยธินบูรณะ EP (สอบเข้าได้ลำดับที่ 1 ) เกรดเฉลี่ยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้  3.90  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เกรดเฉลี่ยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ 3.70

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย 3.70 


ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ประทับใจในเพื่อนๆและคุณครู ความรู้และความเอาใจใส่ที่ได้รับครับผม
Powered by MakeWebEasy.com