นายธนากร วงศ์วิวัฒน์ไชย (มิว)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2555
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   โรงเรียนไทยคริสเตียน สอบไม่ได้ยาก เน้นการพูดคุยภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเข้าแต่ก็ไม่ยากเช่นกัน  เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้  3.30

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  สาขาภาพยนตร์  เกรดเฉลี่ย  3.46 (เฉลี่ย 2ปี)
ผลงาน มีหนังสั้นส่งประกวดของคณะครับ

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ประทับใจในเรื่องการเน้นภาษาอังกฤษครับ ทำให้มั่นใจในการไปใช้ต่อข้างนอกครับ
Powered by MakeWebEasy.com