นางสาวอาทิชา ชัยพานิช (แพมมี่)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (PG)  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2557
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 3.80 เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ 3.90  

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะจิตวิทยา นานาชาติ  (JIPP)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
โรงเรียนสภาพแวดล้อมดี อาหารอร่อย ครูใส่ใจ
Powered by MakeWebEasy.com