นายรัญ คันธมานนท์ (พอยเตอร์)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นอนุบาล 1
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  Heathfield International School
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Wycliffe College,UK

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่  Sussex University  Marketing and Management

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คุณครูที่ LBS ให้การดูแลเอาใจใส่ผมอย่างดี ผมรู้สึกอบอุ่นมากครับ ที่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้
Powered by MakeWebEasy.com