นายปรมะ ใจภักดี (ชื่อเดิม ศักรินทร์) ชื่อเล่น พุฒ

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นอนุบาล 3
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนโยธินบูรณะ เกรดเฉลี่ยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้  3.47  เกรดเฉลี่ยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้  3.63 
 
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ปี 1

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ครูใจดี เอาใจใส่นักเรียน โรงเรียนมีสนามฟุตบอลและที่วิ่งเล่นกว้างขวาง  มีครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น
Powered by MakeWebEasy.com