นายธีรเจต กฤดานรากรณ์ (ซิม)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ระดับชั้นอนุบาล 1  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2555
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนไทยคริสเตียน  เกรดเฉลี่ย 3.20 
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เกรดเฉลี่ย 3.12 

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอินเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ย  3.00 

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สภาพแวดล้อมดี อยู่แล้วสบายใจและอบอุ่น
Powered by MakeWebEasy.com