นางสาวอัจฉรา ระเบียบพนา (สโนว์)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นอนุบาล 1  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2557
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี Badminton competition
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  Niva American International School  เกรดเฉลี่ย GPA 4.13
( เรียน AP subject ) 
ผลงานเด่น piano abrsm grade 8 

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย Kyung Hee univeristy, Hotel and tourism management

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
เพื่อนๆน่ารัก สิ่งแวดล้อมดี
Powered by MakeWebEasy.com