ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 Success

 
ศิษย์เก่า LBS รุ่นที่ 4  Success จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
(คลิกลิ้งค์ที่รูปภาพเพื่อดูผลงานและเกียรติประวัติของแต่ละคน)
นางสาวปิติยากร   วิเศษมงคลชัย   (บีม)
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
คณะแพทยศาสตร์ 
นางสาวธันย์ชนก   โสตะจินดา  (ต้นน้ำ)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายชัชชล   เรณูชาติ  (เปรม)
ปัจจุบันศึกษาที่  Imperial College London คณะ Civil Engineering (วิศวกรรมศาสตร์โยธา) 
นางสาวธัญจิรา  ธารทรรศนีย์  (ถิงถิง)
ปัจจุบันศึกษาที่  Mahidol University International College, Finance
นายธาวิต  สิริโชติคุณากร  (ซัน)
ปัจจุบันศึกษาที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาวชนิษฐา  ผดุงภักดีวงศ์
(ผักกาด)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์
นางสาวซาแมนต้า   อนัญญาจง
(ซีน่า)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อินเตอร์)
คณะเศรษฐศาสตร์
นางสาวญาณิศา   พงศ์ประสิทธิ์   (มายด์)
ปัจจุบันศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
นางสาวชญานันทน์  ก้องฟ้าภักดิพงศ์  (จิ๊ง)
ปัจจุบันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
นางสาวพัชนีวรรณ   เนตรภักดี
(ม่อนแก้ว)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบแฟชั่น (ได้ทุนเรียนฟรี)
นายธนากร  วงศ์วิวัฒน์ไชย  (มิว)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์ 
นางสาวญาตาวี   ศรีสวัสดิ์  (วีวี่)
ปัจจุบันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  คณะ Comarts PR     
นายพนิต  ชูโต   (อิ่ม)
ปัจจุบันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
นางสาวจัสมิน  โจซิฟิน มอร์เรลล์  (จัสมิน)
ปัจจุบันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาอสังหาริมทรัพย์
นายวาคิม   ลำมะศักดิ์  (คิม)
ปัจจุบันศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  คณะบริหาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
นายรัญ   คันธมานนท์  (พอยเตอร์)
ปัจจุบันศึกษาที่
Sussex University  Marketing and Management     
  
นายธีรเจต กฤดานรากรณ์  (ซิม)
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอินเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวร้อยตะวัน   ตติยานุพันธ์วงศ์  (เข็ม)
ปัจจุบันศึกษาที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตร์
image
นายณรัชต์  อภิปุญญา (สตาร์ท)
กำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้