นายธาวิต สิริโชติคุณากร (ซัน)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ระดับชั้นอนุบาล 2 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2555
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนไทยคริสเตียน  เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้  3.25  เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้  3.23

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  เกรดเฉลี่ย 3.42

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สภาพแวดล้อมดี อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
Powered by MakeWebEasy.com