นายสรธรพ์ จิตมั่น (อิก)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวชั้นอนุบาล 1  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2557
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคอินเตอร์

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
เป็นสถานที่แรกที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและอื่นๆ
Powered by MakeWebEasy.com