นางสาวจารุภา คงรอด (เฟ)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ระดับชั้นอนุบาล 1
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ศึกษาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้  3.20  เกรดเฉลี่ยจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้เกรด 3.33 


การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาลัยอัสสัมชัญ เอแบค  เกรดเฉลี่ย 2.87
กิจกรรมและผลงาน ทำกิจกรรมชมรมคอมมิตตีทัวร์ไกด์

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
มีของเล่นให้เล่น ได้ฝึกภาษา
Powered by MakeWebEasy.com