ศิษย์เก่ารุ่น 6 Magnificent

 
ศิษย์เก่า LBS รุ่น 9  Supernova จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(คลิกลิ้งค์ที่รูปภาพเพื่อดูผลงานและเกียรติประวัติของแต่ละคน)
นายพันธุวัฒน์   จิตตะยโศธร  (ต้นข้าว)
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายภัทรเธียร   มงคลสวัสดิกุล  (เธียรรี่)
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายพรพริษฐ์    ปฏิภาณปรีชาวุฒิ  (มาธาย)
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
Powered by MakeWebEasy.com