นายธนาธิษณ์ อรัญนารถ (นายน์)

เข้าเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล PG  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ย กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ยจบประถมศึกษาปีที่ 6 ได้  3.00  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  Bangkok Christian International School(BCIS)  เกรดเฉลี่ย  3.5

การศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันศึกษาที่  Medical University of Lublin, medicine (แพทย์)
เกรดเฉลี่ย 3.5

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คุณครูใจดีทุกคนครับ คิดถึงคุณครูทุกคนเลย
Powered by MakeWebEasy.com